Stege-Idema

Stege-Idema

13-07-1858
Geboorte van Bernardus Georg Frederik

Bernardus Georg Frederik Stege wordt op 13 juli 1858 in Westerbroek geboren.

07-05-1881
Huwelijk van Ben en Jantje

Ben en zijn zwangere Jantje trouwen met toestemming van beider ouders

17-02-1895
Deelname aan de schaatswedstrijd


Ben en Kasper nemen deel aan de schaatswedstrijd die door Scholten is georganiseerd.

20-03-1907
Een advertentie in De kleine courant

Ben Stege en Jantje Idema bedanken Dr. Römer van Willemsoord voor de goede zorgen voor hun overleden zoon

19-09-1908
Jantje komt te overlijden

Jantje Idema overlijdt op 45-jarige leeftijd in Groningen